آیا شهیدان افراد استثنایى بودند یا اکنون نیز از آن اشخاص در جامعه‏وجود دارد براى نزدیک شدن به شخصیت آنها چه باید کرد?

مادری که خودش را سزارین کرد
جواب :  


  شهیدان نیز افرادى مانند دیگران هستند، لکن با پشت پا زدن به تمنیّات دنیایى و جست و جوى آرمانى برتر، توانسته‏اند عالى‏ترین مدارج کمال را کسب کنند. در طول تاریخ اسلام، همواره شخصیت‏هایى این چنین بوده و هستند. البته شرایط رشد و ظهور آنان، متفاوت بوده است. براى نزدیک شدن به شخصیت آنان، بهترین راه تقوا، خدا گرایى و ترک تعلقات دنیوى است.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

کوچکترین حافظ قرآن‌کریم در جهان

دادنا: «عبدالرحمن فارج» کودک سه ساله الجزایری در حال حاضر...

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب