آیا نامه‏هایى که بصورت خواب از معصومین در بین مردم منتشر میشودواقعیت دارد؟

مادری که خودش را سزارین کرد
جواب :  


  آنچه که توسط برخى افراد ساده لوح و یا سود جو در مورد خواب‏ها و پیام‏هاى آن انتشار مى‏یابد و مردم را به انتشار بافته‏هاى خود وادار مى‏کنند، هیچ اصل و ریشه‏اى جز جهل و نادانى ندارد. بنابراین عمل کردن به گفته‏هاى آنان (اگر ننویسید چه مى‏شود و اگر بنویسید …) نه تنها لازم نیست بلکه اشکال نیز دارد. در پایان نیز این نکته را یادآور مى‏شویم که آنچه را پیامبران و اولیاى الهى براى ما باید بگویند، گفته‏اند. آیات قرآن پیام مستقیم خداوند و احادیث صحیح نیز پیام‏هاى با واسطه اویند. اگر کسى خواهان سعادت است همین پیام‏هاى بى‏شبهه را گرفته و عمل نماید؛ نه این که دنبال عده‏اى جاهل و یا احتمالاً سودجو حرکت نماید.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

حجرات؛ فضیلت و خواص سوره حجرات، ۰۴۹

حجرات؛ چهل و نهمین سوره قرآن است که مدنی و...