اسپانیایی

مادری که خودش را سزارین کرد

مثل اسپانیولی : دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند .
   مثل اسپانیولی : حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند .
   مثل اسپانیولی : کسیکه یکبار می دزدد ، همیشه خواهد دزدید .
   مثل اسپانیولی : هیچ چیز اسان تر از فریب دادن یک فرد درستکار نیست .
   مثل اسپانیولی : اگر می خواهی زیاد عمر کنی در جوانی پیر بشو .
   مثل اسپانیولی: بدی اشخاص احمق، هم تراز نیکی اشخاص عاقل است.
   مثل اسپانیولی: مرد برای آسایش زن می گیرد و زن به خاطر کنجکاوی شوهر می کند.

مطالب مشابه

ضرب المثل بز اخفش

کسانی که در موضوعی تصدیق بلاتصور کنند و ندانسته و...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل فارسی – انگلیسی

بى خبرى , خوش خبرى No news is Best news شتر...

مادری که خودش را سزارین کرد

عشق در ضرب‌المثل‌های جهان

 آن کس که ریاضت عشق را می‌چشد، هیچ غمی ندارد....