اسپانیایی

مادری که خودش را سزارین کرد

مثل اسپانیولی : دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند .
   مثل اسپانیولی : حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند .
   مثل اسپانیولی : کسیکه یکبار می دزدد ، همیشه خواهد دزدید .
   مثل اسپانیولی : هیچ چیز اسان تر از فریب دادن یک فرد درستکار نیست .
   مثل اسپانیولی : اگر می خواهی زیاد عمر کنی در جوانی پیر بشو .
   مثل اسپانیولی: بدی اشخاص احمق، هم تراز نیکی اشخاص عاقل است.
   مثل اسپانیولی: مرد برای آسایش زن می گیرد و زن به خاطر کنجکاوی شوهر می کند.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

عشق در ضرب‌المثل‌های جهان

 آن کس که ریاضت عشق را می‌چشد، هیچ غمی ندارد....

مادری که خودش را سزارین کرد

داستان ضرب المثل دو زاری ت افتاد

مشتریان این باجه،گاه باید در صفهای طولانی می ایستادند و...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل به کرسی نشاندن حرف

ایران مطلب : رسم خواستگاری و بله‌بران در گذشته ایجاب...

دانلود کتاب حجاب

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب