افشین قطبی در قنداق / عکس

مادری که خودش را سزارین کرد
این عکس برای زمانی است که افشین قطبی تازه به دنیا آمده بود.این عکس را خانوم مهری علیشاهی(مادر افشین قطبی)در اختیار خبرآنلاین قرار داده است.

افشین قطبی

مطالب مشابه