امضا شناسی

مادری که خودش را سزارین کرد

کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می‌کنند انسان‌های منطقی هستند

کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء می‌کنند دیر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیر منطقی هستند

کسانی که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند

کسانی که از خطوط افقی استفاده می‌کنند انسان‌های منظّم هستند

کسانی که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌اند

کسانی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند

کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند

کسانی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند

کسانی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند

کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند ، کسانی هستند که می‌خواهند به قله برسند
 

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

فال حافظ

نیت کنید و بر روی عکس بالا کلیک کنید.

مادری که خودش را سزارین کرد

طالع بینی کارت سوخت!

طالع بینی افراد از روی کارت سوختشان…!      ...

مادری که خودش را سزارین کرد

طالع بینی پرنده

اول فروردین تا ۲۵ فروردین ” شاهین “مقتدر و توانا...