انگلیسی

مادری که خودش را سزارین کرد

 مثل انگلیسی : دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند و گزیده .
   مثل انگلیسی : عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است .
   مثل انگلیسی : به زن لال هم اگر راز خود را بسپاری فاش خواهد شد .
   مثل انگلیسی : کسیکه در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد ، یا خیلی خوش قلب است و یا از آهن ساخته شده است .
   مثل انگلیسی: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.
   مثل انگلیسی: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.
   مثل انگلیسی: شوهر به مرد کن نه به پول.
   مثل انگلیسی: یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

داستان ضرب المثل اگر گاوت خوش خوراک شد سرت را بگذار بخسب

ایران مطلب : در زمان‌های قدیم مردی بود که چهل...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب‌المثل‌‌های مشهدی

هَمسَیَه که از هَمسَیَه بر‌مِگِردَه مِگَه گوسَلَه‌ت پایِ سَگِمَه دِندون...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل به کرسی نشاندن حرف

ایران مطلب : رسم خواستگاری و بله‌بران در گذشته ایجاب...