انگلیسی

مادری که خودش را سزارین کرد

 مثل انگلیسی : دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند و گزیده .
   مثل انگلیسی : عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است .
   مثل انگلیسی : به زن لال هم اگر راز خود را بسپاری فاش خواهد شد .
   مثل انگلیسی : کسیکه در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد ، یا خیلی خوش قلب است و یا از آهن ساخته شده است .
   مثل انگلیسی: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.
   مثل انگلیسی: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.
   مثل انگلیسی: شوهر به مرد کن نه به پول.
   مثل انگلیسی: یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

داستان ضرب المثل دم گربه نیم زرع است.

روزی در یک هوای سرد ارباب به نوکرش بیان کرد...

مادری که خودش را سزارین کرد

داستان ضرب المثل مرگ می‌ خواهی برو گیلان

ایران مطلب : در عبارت مثلی بالا که بعضی گیلان...

مادری که خودش را سزارین کرد

عشق در ضرب‌المثل‌های جهان

 آن کس که ریاضت عشق را می‌چشد، هیچ غمی ندارد....