این هم از ابتکارات چینی ها! دو تا کله، یک آرم!

مادری که خودش را سزارین کرد

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

عکس زنی که توانست قلبش را در نمایشگاه ببیند

زن توانسته است قلبش را که در یک نمایشگاه پزشکی...

کاریکاتور علی دایی

کاریکاتوریست مشهور، کاریکاتور علی دایی را به تصویر درآورد. ‘عمر...