اگر آمریکا شرائط ما را بپذیرد و با امریکا رابطه برقرار شود چه نفعى به‏ما مى‏رسد؟

مادری که خودش را سزارین کرد
جواب :  


  اولاً این مسأله فرضى بسیار بعید است، ثانیاً شواهد نشان مى‏دهد سایر کشورهایى که با آمریکا رابطه برقرار کرده‏اند، نه تنها سودى از این مسأله نبرده‏اند، بلکه متأسفانه به صورت عاملى در اجراى سیاست‏هاى آمریکا درآمده‏اند و چه بسا این مسأله به منافع ملى و حیاتى آنان لطمات بزرگى وارد ساخته است. ازاین‏رو امید آینده‏اى درخشان در پرتو رابطه با آمریکا، خواب و خیالى بیش نیست.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

احادیث درباره رسیدن به خدا؛ حدیث رسیدن به خدا ۰۲۰

حدیث رسیدن به خدا؛ احادیث رسیدن به خدا؛ احادیث معصومین...

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب