با این حروف چطور تونستیم دیکته یاد بگیریم؟

مادری که خودش را سزارین کرد

ما واسه صداهای کاملا مشابه، حروف مختلف داریم.

واسه این صدا ۲ تا حرف داریم: ت، ط
واسه این ۲ تا: هـ، ح
واسه این ۲ تا: ق، غ
واسه این ۲ تا: ء، ع
واسه این ۳ تا: ث، س، ص
و واسه این ۴ تا: ز، ذ، ض، ظ

این یعنی:
«شیشه» رو نمی‌شه غلط نوشت
«دوغ» رو می‌شه ۱ جور غلط نوشت
«غلط» رو می‌شه ۳ جور غلط نوشت
«دست» رو می‌شه ۵ جور غلط نوشت
«اینترنت» رو می‌شه ۷ جور غلط نوشت
«سزاوار» رو می‌شه ۱۱ جور غلط نوشت
«زلزله» رو می‌شه ۱۵ جور غلط نوشت
«ستیز» رو می‌شه ۲۳ جور غلط نوشت
«احتذار» رو می‌شه ۳۱ جور غلط نوشت
«استحقاق» رو می‌شه ۹۵ جور غلط نوشت
و «اهتزاز» رو می‌شه ۱۲۷ جور غلط نوشت!

واغئن چتوری شد که ماحا طونصطیم دیکطه یاد بگیریم!؟

منبع: سرزمین مادری

مطالب مشابه

چگونه خانه کوچک را بزرگ جلوه دهیم؟

ساعتی را که تو در آنجا می‌گذرانی، تجربه‌ای لذتبخش است....

مادری که خودش را سزارین کرد

سامی یوسف: من مایکل جکسون اسلامی نیستم!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سامی یوسف...

دهکده گنجنامه همدان، طبیعت، تفریح و آرامش

دهکده گنجنامه همدان؛ مجموعه ای از بهترین امکانات تفریحی، ورزشی،...