حافظه‏ام بسیار ضعیف و دچار فراموشى عجیبى شده‏ام چه کار کنم؟

مادری که خودش را سزارین کرددانشجوى گرامى در رابطه باعلل فراموشى باید به عرض تان برسانیم که روان شناسان معتقدند که حافظه سه مرحله دارد: ۱- رمز گردانى، ۲- اندوزش ، ۳- بازیابى. منظور از رمز گردانى تبدیل اطلاعات فیزیکى به نوعى رمز قابل قبول براى حافظه است این مرحله همان سپردن اطلاعات به حافظه مى‏باشد اندوزش عبارت از نگهدارى و ذخیره اطلاعات رمز گردانى شده است و باز یابى فرایندى است که از طریق آن اطلاعات به هنگام نیاز از حافظه فرا خوانده مى‏شوند در نظریه‏هاى جدیدى که در رابطه با حافظه مطرح شده است اعتقاد بر این است که فراموشى ناشى از احتمال وقوع خطا در یک یا چند مرحله از این مراحل سه گانه مى‏باشد البته نباید نقش عوامل هیجانى نظیر اضطراب و استرس را در فراموشى نادیده گرفت به نظر مى‏رسد که علل فراموشى شما نیز مربوط به موارد بالا باشد اما در زمینه بهبود حافظه یکى از معروفترین روشى که روان شناسان براى بهسازى حافظه ابداع کرده‏اند روش «پس ختام» است که توانایى دانشجو را براى مطالعه و به خاطر سپردن مطالب ارائه شده در یک کتاب درسى و غیره افزایش مى‏دهد نام این روش متشکل از حروف اول شش مرحله آن است: ۱- پیش خوانى، ۲- سؤال کردن، ۳- خواندن، ۴- تفکر، ۵- از حفظ گفتن، ۶- مرور کردن. در مرحله اول دانشجو مطلب درسى مثلاً فصلى از یک کتاب را پیش خوانى مى‏کند تا یک برداشت کلى از موضوعات و قسمتهاى مهم آن داشته باشد این نوع پیش خوانى دانشجو را وامى‏دارد که فصل را سازمان دهد این سازماندهى باعث مى‏شود که افراد مطالب خوانده شده را بهتر بازیابى کنند. مراحل دوم و سوم یعنى «سؤال کردن و خواندن» روى هم رفته یک واحد محسوب مى‏شوند در مرحله سؤال کردن دانشجو باید درباره هر بخش سؤالهایى طرح کند و در مرحله خواندن باید هر بخش رابه قصد پاسخ دادن به سوالهایى که طرح کرده بخواند. در مرحله چهارم یا مرحله تفکر به دانشجو گفته مى‏شود که هنگام خواندن، ساختن سؤالها و ایجاد ارتباط بین دانسته‏هاى خود درباره مطلب خوانده شده فکر کنید. مراحل پنجم و ششم یعنى «از حفظ گفتن» پس از پایان یک بخش و «مرور کردن» پس از پایان تمام فصل انجام مى‏شود در هر دو مرحله دانشجو باید سعى کند واقعیت‏هاى اصلى مطالبى راکه خوانده به یاد بیاورد و بار دیگر به سؤالهایى که خود طرح کرده پاسخ دهد. براى درمان فراموشى و تقویت حافظه، توصیه‏هاى زیر را عملى سازید: ۱- تلاوت و حفظ قرآن، ۲- پرهیز از پرخوابى و پرخورى و خوردن غذاهاى سنگین، ۳- سحرخیزى و بیدارى بین‏الطلوعین، ۴- خواندن دعاهایى که به این منظور وارد شده (در مفاتیح‏الجنان در تعقیبات مشترکه دعایى ذکر گردیده) ۵- مداومت بر مسواک زدن، ۶- خوردن عسل، ۷- خوردن کندر و زنجبیل (به مقدار کم) ۸- استراحتتان به اندازه کافى باشد و از فشار درسى و کارى خود بکاهید. ۹- به اندازه کافى تفریح داشته باشید. امید است با عمل کردن به روش مذکور و توصیه‏هاى بالا دیگر هیچ وقت دچار فراموشى مشکل‏زا نشوید.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

اگر عفو و بخشش خوب است چرا حضرت فاطمه(س) عمر را نبخشیدند؟

جواب :     عفو و بخشش در چند مورد خوب...

مادری که خودش را سزارین کرد

نظر شما درباره ازدواج از طریق رایانه چیست؟

جواب :     ازدواج از طریق رایانه چندى است که...

مادری که خودش را سزارین کرد

از کجا بفهمیم که خداوند توبه ما را قبول کرده است؟

پاسخ: پذیرش توبه شرایط خاصى دارد. هر گاه آن شرایط...