حضور ماموران آتش نشانی در مراسم عروسی به خاطر حلقه تنگ عروس خانم!

مادری که خودش را سزارین کرد

 یک عروس انگلیسى به دلیل گیر کردن حلقه ازدواج در انگشت دستش که در مراسم عروسى اش صورت گرفت، ماموران آتش نشانى را فراخواند.

گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از روزنامه “میرور” حاکى است، یک عروس انگلیسى به نام “کارن تیلر” ۳۳ ساله، دیروز پس از گیر کردن حلقه ازدواجش در انگشت دستش ماموران آتشنشانى را باخبر کرد.براساس این گزارش، جشن عروسى “تیلر” روز گذشته در منطقه “استلیت” به طور معمول در حال برگزارى بود که با گیر کردن حلقه در دست عروس خانم و کبود شدن انگشت وی، بر هم ریخت.در همین حال عروس که طاقتش تمام شده بود، شخصاً به سراغ تلفن رفت و ماموران آتشنشانى را به کمک طلبید.گفتنى است، دقایقى بعد، با حضور آتشنشانان در جشن، حلقه از دست “تیلر” خارج شد و اوضاع به وضع عادى بازگشت.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

تعرض به دختر ۵ ساله استرالیایى در کتابخانه

یک دختربچه پنج ساله استرالیایى در کتابخانه اى در حومه...

مادری که خودش را سزارین کرد

فساد انگیزه دو برادر براى قتل خواهر و مادرشان

 دو برادر دراستان فارس، انگیزه خود را از قتل خواهر...

گزارش تلفات حوادث رانندگی نوروز، در ۵ سال اخیر

در حوادث رانندگی نوروز پنج سال گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)،...