خودکشی اعضای یک خانواده بر اثر فقر !

مادری که خودش را سزارین کرد

زن چینى و دو پسرش با خودکشى به سایر اعضاى خانواده شان پیوستند.

گزارش پایگاه اطلاع رسانى پلیس به نقل از سایت ” چاینا پست” حاکى است، یک زن ۵۳ ساله چینى و دو پسر ۲۹ و۳۲ ساله اش خودکشى کردند.براساس این گزارش، آنها از روى پل ” چنگمى” پایین پریدند و با این کار خود به سایر اعضاى خانواده پنج نفریشان پیوستند.همسر این زن که مردى ۵۸ ساله و بیکار بود به همراه دختر ۲۸ ساله اش ۱۷ اوت گذشته خودکشى کرد.پلیس چین در این رابطه گفت: از آنجایى که خانواده مذکور بسیار فقیر بودند احتمال مى رود فقر وبیکارى انگیزه خودکشى بوده باشد.گفتنى است، اجساد قربانیان پیدا شده اما تحقیقات براى کشف علت اصلى وقوع حادثه مشخص شود.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

مجازات مرگ برای «رتیل» کودک آزار

: با دستگیری متهم ۳۵ ساله ای که دانش آموزان...

مادری که خودش را سزارین کرد

دستگیرى یک پیرمرد ۸۴ ساله به اتهام کودک آزارى

پیرمرد ۸۴ ساله آفریقایى به اتهام کودک آزارى و قتل...

مادری که خودش را سزارین کرد

سرعت طوفان تهران ۱۶ متر بر ثانیه بود

 براساس اعلام سازمان هواشناسی طوفان تهران ۱۶متر بر ثانیه سرعت...