رویانیان در دوران جوانی /عکس

سردار رویانیان، مدیر عامل کنونی پرسپولیس در روزگار جوانی.

مطالب مشابه

نظرات (1)

هیچ فرقی نکرده.