ضرب المثل فارسی – انگلیسی

مادری که خودش را سزارین کرد

بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news

 شتر دیدى , ندیدى
You see nothing, You hear nothing

 عجله کار شیطان است
Haste is from the Devil

 کاچى به از هیچى
Somthing is better than nothing

 گذشتها گذشته
Let bygones be bygones

 مستى و راستى
There is truth in wine

 نوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new

 هر فرازى را نشیبى است
High places have their precipices

 هرکه ترسید مرد ,هرکه نترسید برد
Nothing venture , nothing have

 همه کاره و هیچکاره
Jack of all trades and master of none

 ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap

 آشپز که دوتاشدآش یا شورمیشه یا بینمک
Too many cooks spoil the broth

 انگار آسمون به زمین افتاده
It is not as if the sky is falling

 اندکى جمال به از بسیارى مال
Beauty opens locked doors

 آدم عجول کار را دوباره میکنه
Hasty work, Double work

 آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

 آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

 آدم ترسو هزار بار مى میره
Cowards die Many times Before Their Death

 کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself

 آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone

 آب از سرش گذشته
It is all up with him

 آب ریخته جمع شدنى نیست
Dont cry over the spilled milk

 آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
we seek water in the sea

 آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

 آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

 آدم ترسو هزار بار مى میره
Cowards die Many times Before Their Death

 کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself

 آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone

 آب از سرش گذشته
It is all up with him

 آب ریخته جمع شدنى نیست
Dont cry over the spilled milk

 آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
we seek water in the sea

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل آش شله قلمکار است

داستان ضرب المثل آش شله قلمکار است کاربرد: هر کاری...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل به کرسی نشاندن حرف

ایران مطلب : رسم خواستگاری و بله‌بران در گذشته ایجاب...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز

این ضرب المثل غالباً به منظور دفع مزاحم به کار...

نظرات (1)

سلام اگه میگفتین در کجاها مطرح میشه خیلی خوب میشود

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب