عکس: شهروندان نیویورک در کنار ساحل در سال ۱۸۸۳

مادری که خودش را سزارین کرد

 

فکر می کنید الآن (۲۰۱۱) شهروندان نیویورک کنار ساحل با چه سر و وضعی ظاهر می شوند؟!

 

 

 

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

تصاویر غذاهای چندش آور و عجیب

ترنجی : در همین ابتدای کار از افراد حساس به...

زنجیر کشیدن دور درخت در مدرسه شهید لچینانی فریدونشهر

به غل و زنجیر کشیده شدن درخت!

گاهی اوقات مجبور می‌شوی برای محافظت از یک نهال یا...