عکس/ کودکی علی و فرشید کریمی‌

مادری که خودش را سزارین کرد
در این عکس علی کریمی به همراه برادر و خواهرش در دوران کودکی نشان داده می شود.

مطالب مشابه