فال هجاء

مادری که خودش را سزارین کرد
شمر از سطر هفت از هفتمین «ان»
عقیدترا بران ای صاحب فال
ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست
ز «ث» دنیا و دین بر دست می آر
ز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوش
ز « د » اصحاب دولت را خبرگوی
ز« ر » نیکی بود ، شادان نشینی
ز «س» بینی سعادتهای بی حد
ز «ص» ای خواجه ، صبر و مکث باید
ز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانی
ز «ع» امر محبتها عیان است
ز «ف» شادی تو را باشد به هر حال
ز «ک» ایمن نباید بود از هول
ز «م» آید ملامتهای مشهود
ز «واو » ت هست نعمت توی در توی
ز « لا» تشویش باشد نی نه چندان
که خشنود انی از نعم المابی


 

 

گشا مصحف،ورق زان هفت گردان
ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال
چو فال آید « الف » خیر و صواب است
چو «ت» آید ، بباید توبه زان کار
چو «ج» آید ، بکن جهدی و می کوش
چو «خ» آید، امان از خوف میجوی
چو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینی
چو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّ
چو «ش» آید، خصومت پیشت آید
چو «ض» آید،در آن کار است گرانی
چو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان است
چو «غ » آید، خطر باشد،بده مال
چو «ق» آید، شوی مقبول در قول
چو «ل» آید ، برآید حاجتت زود
چو «ن» آید، بود آن کار نیکوی
چو «ه»‌آید ، خدا خشنود و خصمان
چو «ی» آید ، زغایب مژده یابی


 


نحوه گرفتن فال :


با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت کرده و با توجه به نیتی که در دل داری ،
صفحه ای از کتاب خدا را باز کن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار کلمه
 « ان » را پیدا کن. بعد از یافتن هفتمین بار از کلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین کلمه « ان » که پیدا کرده ای، اولین حرفی که سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال بالا معنی کن!

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

فال روزانه شنبه ۲۴ بهمن ۹۴

فال روزانه ۲۴ بهمن متولدین فروردین ماه امروز احساس می‌کنید...

فال روزانه جمعه ۱۶ بهمن ۹۴

فال روزانه ۱۶ بهمن متولدین فروردین ماه اگرچه خویشتن داری...

مادری که خودش را سزارین کرد

فال روزانه ۲۲ اردیبهشت ۹۵

فال روزانه ۲۲ اردیبهشت متولدین فروردین ماه امروز ممکن است...

نظرات (6)

خیلی مسخره بود اخه با قران هم فال میگیرید اه

ممنون باحال بود

اخه احمقا باقران هم دارین فالگیری رامیندازین بابا یه کم به اون تخته سنگهای توسرتون فشاربیارین تابفهمین چی کاردارین میکنین این قران نه الت فالگیری

جیگر بود

خوب نبود گداها

واقعا عالی پر هیجان بود بسیا بسیار عالی بود یبشتر فال بیارین چون اسمتونو تو لیست جایزه۵۵میلونی مینویسم اگه بیشتر فال ببارین به شما۹۹میلون جایزه خواهم دادمن از بانک ترکیه برای شما هر پولی که خواستین می فرستم