قاتل جسد همسرش از انگلیس به فرانسه برد!

مادری که خودش را سزارین کرد

یک پیرمرد ۶۳ ساله انگلیسى پس از کشتن همسر ۵۹ ساله اش جسد او را تا فرانسه حمل کرد.

به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه “میرور ” ، یک پیرمرد ۶۳ ساله انگلیسى به نام “درک سیمونز” چندى پیش بعد از به قتل رساندن “کریستین” همسر ۵۹ ساله اش ، براى رهایى از شر وى جسد او را تا فرانسه حمل کرد.براساس این گزارش ، “سیمونز” که یک مهندس است ، روز حادثه همسرش را بنابه دلایل نامعلومى به قتل رساند و سپس براى سرپوش گذاردن بر روى این موضوع ، جسد او را براى مخفى کردن تا فرانسه به دنبال کشید.برپایه این گزارش، متهم پس از ارتکاب قتل جسد را داخل صندوق عقب اتومبیلش قرار داد و عازم فرانسه بود که در بین راه از کرده خود پشیمان شده و دخترش را از مسئله مطلع ساخت.لازم به ذکر است، پلیس با کشف جسد کریستین پیرمرد را دستگیر و او را تحویل مقامات قضایى داد که دادگاه نیز روز گذشته با گناهکار شناختن وى او را به حبس ابد محکوم کرد.

مطالب مشابه

سارق و متجاوز مأمور‌نما به دام افتاد

سارق و متجاوز مأمور‌نما به دام افتاد خبرگزاری فارس: فردی...

مادری که خودش را سزارین کرد

تغییرجنسیت هم«دیبا»راخوشبخت نکرد

ملت ما: جوانی که قرار بود بعد از تغییر جنسیت...

گدایی با جعل عنوان مامور دولت

فردی که با معرفی خود تحت عنوان مامور دولت و...