قدیمی ترین عکس موجود از تهران

مادری که خودش را سزارین کرد
این عکس قدیمی‌ترین تصویر موجود از تهران در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است.طهران در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار سال۱۲۵۰خورشیدی/ ۱۲۹۰ قمری


مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

عکس برتر رویترز را بهتره نگاه نکنید! وااای!

ورزش |  سرگرمی |  فرهنگ و هنر |  علم و تکنولوژی |  حوادث |  جامعه | ...

مادری که خودش را سزارین کرد

عکسی از ماشین عروس به جای …

این تصویرى که درپشت ماشین است،متعلق به یکى از جوانان...