قطعه‌ای نان برای مرغ دریایی

مادری که خودش را سزارین کرد

images/20071110/seagull3.jpg 
وارنمونده: یک زن آلمانی قطعه‌ای نان به سوی یک مرغ دریایی در حال پرواز در بندر وارنمونده در ساحل دریای بالتیک در شمال آلمان پرتاب کرده است.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

عکس ‌های باورنکردنی و جالب از چشم حیوانات

ایران مطلب : زیبایی در چشم بیننده است، اما شاید...

تصاویر اتوبانی که از وسط ساختمان می‌گذرد !

در شهر اوساکا ژاپن اتوبانی وجود دارد که در طی...