کم‏حرف هستم و این مسئله برایم مشکلاتى ایجاد نموده‏است مرا راهنمائى کنید

مادری که خودش را سزارین کرد
جواب :  


  در رابطه با کم‏حرفى چند نکته را مى‏توان مطرح کرد: الف) پرحرفى خصلت نکوهیده‏اى است و حتى‏الامکان تا ضرورتى پیش نیاید، نباید به سخن گفتن مبادرت ورزید؛ اما گاهى افراد در زمینه کم‏حرفى و سکوت، زیاده‏روى مى‏کنند. کم‏حرفى و سکوت بیش از حد نیز به تدریج از انسان یک موجود عبوس و منزوى مى‏سازد همان طورى که پرحرفى مذموم است سکوت بى‏مورد نیز مذموم مى‏باشد. گفتنى‏است که برخى با عنوان کم‏حرفى و سکوت، از ارتباط با دیگران احتراز مى‏کنند و کم‏کم به انزوا کشیده مى‏شوند؛ در حالى‏که لازمه همکارى و تعاون، برخورد گرم و صمیمى با دیگران است. ب) در مقابل اتهامات دیگران گاهى باید سکوت کرد و گاهى نیز باید از خود دفاع نمود. ج) در محافل و برخوردها آن سکوتى ممدوح است که برخاسته از تسلط بر نفس و براى پرهیز از اتلاف وقت و پرحرفى باشد به عبارت دیگر دو سکوت داریم: سکوت از روى قدرت و سکوت از روى عجز و آن سکوتى که ممدوح است که از روى قدرت باشد نه از روى عجز و ناتوانى. د) پیشنهاد مى‏شود که اگر تاکنون در سکوت و کم‏حرفى زیاده‏روى کرده‏اید، روش خود را تغییر دهید و در این وادى اعتدال و میانه‏روى پیشه خود کنید.

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

تحریم؛ فضیلت و خواص سوره تحریم، ۰۶۵

شصت و ششمین سوره قران کریم است که مدنی و...

مادری که خودش را سزارین کرد

چرا صحبت کردن دختر و پسر نامحرم با یکدیگر جایز نیست؟

جواب :     ا توجه به شرایط خاص دوران جوانى،...

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب