منظور از آتش جهنم چیست؟ و نوع عذاب در آنجا چگونه است؟

مادری که خودش را سزارین کرد
جواب :  


  اولاً باید توجه داشته باشید که نظام، سنن و قوانین حاکم بر عالم قیامت غیر از قوانین و سنن حاکم بر دنیاى مادى است؛ ازاین‏رو، نمى‏توان حقیقت مسائل آن عالم را با ابزار درک دنیوى، درک و دریافت نمود. مثلاً بر اساس آیات و روایات انسان در بهشت هیچگاه پیر نمى‏شود، مریض نمى‏گردد؛ مشیت و خواستن در بهشت عین شدن و تحقق است و اصلاً مسائل به صورت تدریجى رخ نمى‏دهد چنان که در این عالم چنین است، یا مثلاً انسان در جهنم مى‏سوزد ولى خاکستر نمى‏شود، یعنى بدن آن‏جا به گونه‏اى است که مى‏سوزد ولى خاکستر نمى‏شود؛ به خلاف بدن دنیوى. از این رو، نمى‏توان با ابزار ادراکى دنیوى بهشت و جهنم را ترسیم نمود؛ آیات و روایات نیز که گاهى بهشت و جهنم را به اوصافى این سوئى وصف کرده‏اند تنها براى تقریب مسأله به ذهن دنیوى من و شما بوده است ولى حقیقت برتر از آن است که حتى بتوان آن را این چنین وصف نمود. به دلیل تفاوت جوهرى قوانین آن عالم با این نظام است که لازم و ضرورى است که بدن و روح آدمى تحولات و تغییراتى را به خود دیده تا قابلیت ورود به عوالم برزخ و قیامت را بیابد طرح این مسأله خارج از حوصله این مکاتبه است. نگا: بازگشت به هستى، استاد محمد شجاعى، مقدمه و تدوین محمدرضا کاشفى، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ اوّل، ۱۳۷۹، صص ۱۱۴ – ۱۳۰٫ حقیقت بهشت و جهنم جدا از مسأله لقاء پروردگار نمى‏باشد. به عبارت دیگر بهشت و جهنم مقصد و مقصود در سیر و حرکت نیستند و حرکت‏ها به سوى پروردگار و منتهى به لقاء پروردگار است و بهشت و جهنم از آثار چگونگى لقائها و رسیدن‏ها است. یعنى بهشت از آثار و لوازم لقاء حضرت حق با اسماء رحمت و مغفرت و جهنم هم از آثار و تبعات لقاء پروردگار با اسماء غضب و سخط است. از آنجا که در قیامت آدمى هم روح دارد و هم جسم [البته روح و جسم متحول شده و مناسب با سنخ و قوانین و سنن آن عالم ]عذاب جهنم و نعمت بهشت هم به روح تعلق دارد و هم به جسم و این مطلب را آیات و روایات تأیید مى‏کنند، (نگا: اصول المعارف، ملا محسن فیض کاشانى، تعلیق، تصحیح و مقدمه سید جلال الدین آشتیانى، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ دوّم، آذرماه ۱۳۶۲ ش، صص ۲۲۴ و ۲۲۵). براى روشن شدن بهتر مطلب در باب عذاب جسمى و روحى جهنم و همین نعمت جسمى و روحى بهشت به چهار آیه از قرآن بسنده مى‏کنیم: عذاب جسمانى: آتش سوزان، (اعلى/۱۲)، مى‏خورند ولى سیر نمى‏شوند، (واقعه، ۵۳ – ۵۱). عذاب روحانى: سوختن نفس آدمى، (همزه، ۴-۷)، حسرت بى پایان، (آل عمران، ۱۹۲). نعمت جسمانى: نوشیدنى‏هاى گوارا، (محمد، ۱۵). نعمت روحانى: خشنودى خدا، (توبه، ۷۲) زدودن کینه از نفوس، (اعراف، ۴۳)

مطالب مشابه

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب

کارت شارژ رایگان