هندی

مادری که خودش را سزارین کرد

مثل هندی : گذشته گذشت و آنچه می آید بر تو پوشیده است،آنچه را که در دست داری مغتنم شمر.
   مثل هندی : پول باید متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول .
   مثل هندی : بت تراشها کمتر اطاعت بت را می نمایند و کمتر با آنها هستند ، زیرا می دانند که چه ساخته اند .
   مثل هندی : اگر سنگی پرتاب کنی دست خودت درد می گیرد .
   مثل هندی : ریشۀ تمام نزاعها سه چیزند : زر ، زن ، زمین .
   مثل هندی : سکوت هرگز اشتباه نمی کند  و هر چه طولانی تر باشد ، بهتر قضاوت می کند

مطالب مشابه

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل قسم روباه و باور کنم یا دم خروس را ؟

خروسی بود بال و پرش رنگ طلـا ، انگاری پیرهنی...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل هر قِرونی زیر هزار من سنگ است

قِران واحد پول دوره ی قاجار بود که در گویش...

مادری که خودش را سزارین کرد

ضرب المثل بشنو و باور نکن

از آنجا که مرد خسیس بود ، چند باربر را...