مذهبی

 

کلیپ های شیطان پرستی
ردیف نام کلیپ توضیحات اجرا فرمت حجم
(MB)
۱ شیطان پرستی در خارج
بخش۱ قسمت۱مراسمی شبیه قربانی کردن انسان گذشته برای خدا؛شیطان ویا هر موجود مقدس دیگری
دانلود wmv  

 

 

۱۰,۷

 

 

 
۲ شیطان پرستی در خارج
بخش۱ قسمت۲مراسمی شبیه قربانی کردن انسان های گذشته برای خدا شیطان و یا هر موجود
دانلود wmv  

 

 

۳,۷۸

 

 

 

 

 

۳ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۱
دانلود wmv  

 

 

۳,۶۸

 

 

 

 

 

۴ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۲
دانلود wmv  

 

 

۴,۵۴

 

 

 

 

۵ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۳
دانلود wmv  

 

۴,۵۸

 

 

 
۶ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۴
دانلود wmv  

 

 

۸,۳۵

 

 

 

 

۷ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۵
دانلود wmv  

 

 

 

۹,۹۱

 

 

 

 

۸ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۶
مستند شیطان پرستی دانلود wmv  

 

 

۹,۶۷

 

 

 
۹ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۷
مستند شیطان پرستی دانلود wmv ۴,۸۹
۱۰ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۸
مستند شیطان پرستی دانلود wmv ۵,۱۹
۱۱ شیطان پرستی در ایران
بخش۲ قسمت۹
مستند شیطان پرستی دانلود wmv ۴,۲۲

 

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی دانلود  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

دانلود کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود اپ و برنامه اندروید برای دانلود فایل های نایاب