دکتر شریعتی

دانلود سخنرانی به یاد ماندنی تشیع علوی، تشیع صفوی توضیحات کلی سخنرانی از فایل دانلودر: موضوع این سخنرانی تبدیل حرکت به نظامه، تبدیل...
دانلود سخنرانی شنیدنی پدر، مادر، ما متهمیم از دکتر شریعتی توضیحات کلی سخنرانی از فایل دانلودر: این سخنرانی جذاب رو از دست ندید. یکی...