ارتباط با ما

نحوه ارتباط از طریق سیستم تیکتینگ برای دانلود فایل

 

برای ارتباط و تماس با ما می‌توانید از دو راه اقدام کنید:

۱- مکاتبه با آدرس ایمیلپشتیبانی خرید و فروش دانلود فایل آموزشی و درسی

۳- از طریق فرم تماس باما:

  • فایل دانلودر
  • 2,200
  • ۰۶ خرد ۹۱